Paracetamol 500 Mg X 20 Tabl (Polfa Łódź)

3,82

Opis

Paracetamol 500 Mg X 20 Tabl (Polfa Łódź)

Nazwa: Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol (Paracetamol Polfa-Łódź)Postać: tabl.Dawka: 0,5 gOpakowanie: 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)Skład:Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (170 mg/tabletkę). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Działanie:Paracetamol Polfa-Łódź to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, do stosowania doustnego w następujących wskazaniach: bóle różnego pochodzenia.Wskazania:Bóle różnego pochodzenia, między innymi: bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe, miesiączkowe oraz występujące po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych. Gorączka np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.Przeciwwskazania:Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.Ciężka niewydolność nerek lub wątrobyChoroba alkoholowaDziałania niepożądane:Działania niepożądane podzielone zostały zgodnie z częstością występowania. Konwencja MedDRA dotycząca częstości:bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000);nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA Częstość występowania Działanie niepożądane Zaburzenia krwi i układu chłonnegobardzo rzadkozmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza)Zaburzenia wątroby i dróg żółciowychbardzo rzadkopowiększenie wątrobyZaburzenia skóry i tkanki podskórnejrzadkopokrzywka, rumień, zapalenie skóryZaburzenia żołądka i jelitniezbyt częstowymioty, biegunkaZgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanychPo dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania: {aktualne dane teleadresowe }Interakcje:Leki: Wyniki interakcji: niesteroidowe leki przeciwzapalneryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek, w razie długotrwałego stosowaniaryfampicyna, preparaty przeciwpadaczkowe, barbituranyzwiększenie ryzyka uszkodzenia wątrobychloramfenikolwydłużenie okresu półtrwania chloramfenikolu, zwiększenie jego toksycznościinhibitory MAOryzyko wystąpienia stanu pobudzenia i gorączkipreparaty wzmagające perystaltykę przewodu pokarmowegoprzyspieszenie wchłaniania paracetamolupreparaty hamujące perystaltykę przewodu pokarmowegoopóźnienie wchłaniania paracetamolupreparaty przeciwzakrzepowe z grupy kumarynynasilenie ich działania oraz ryzyko wystąpienia krwawieńzydowudynanasilenie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostnyU osób nadużywających alkoholu może wystąpić zwiększenie ryzyka uszkodzenia wątroby.Dawkowanie:Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:doustnie 1 lub 2 tabletki co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa:- przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni) – 8 tabletek w dawkach podzielonych; – przy stosowaniu długotrwałym (do 10 dni) – 5 tabletek w dawkach podzielonych. Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny.Środki ostrożności:Lek zawiera paracetamol.Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.Długotrwałe leczenie (dorośli powyżej 10 dni) należy prowadzić tylko pod kontrolą lekarską.Nie stosować dawek większych niż zalecane.Lek należy ostrożnie stosować u osób z niewydolnością wątroby lub nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób regularnie pijących alkohol. W czasie stosowania paracetamolu nie należy pić napojów alkoholowych.Ze względu na zawartość sorbitolu, leku nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.Prowadzenie pojazdów:Paracetamol Polfa-Łódź nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.Przedawkowanie:W razie przypadkowego lub zamierzonego zażycia dawki przewyższającej maksymalną dawkę dobową (jednorazowo powyżej 5 g) mogą wystąpić objawy przedawkowania: zaburzenia żołądkowo – jelitowe (nudności, wymioty), ból i powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby i nerek. Po dwóch dniach może wystąpić żółtaczka.Postępowanie po przedawkowaniu należy rozpocząć najszybciej jak jest to możliwe:należy wykonać płukanie żołądka (nie podawać węgla aktywowanego, gdyż adsorbuje on podanądoustnie N-acetylocysteinę i zmniejsza jej skuteczność); jako antidotum stosować N-acetylocysteinę (do 24 godzin po przedawkowaniu); dalsze postępowanie zależy od stężenia paracetamolu we krwi.Leczenia zatrucia paracetamolem powinno odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej opieki medycznej.Ciąża:W okresie ciąży i karmienia piersią lek stosować tylko w razie zdecydowanej konieczności.

ZF Polpharma S.A.

Przeciwbólowe

soczewki w aptece, suplementy na poprawę komórek jajowych, masc 4 masc, dentosept mini, nacomi kwas salicylowy, witamina c na kaca, podbiał i tymianek, jaki syrop na suchy kaszel u dziecka, leki na grzybice skóry, dhea opinie, tabletki na zmarszczki apteka

yyyyy